Perfion PIM system

Perfions Product Information Management software giver jer fuld kontrol over jeres data og frigør værdifuld tid, da I ikke behøver at vedligeholde produktdata i andre systemer.

Behovet for et PIM system som Perfion opstår, når kravene til virksomhedens produktdata stiger, og virksomhedens ERP-system bliver for ufleksibelt til at håndtere den stigende kompleksitet i produktdata.

Perfion er et intuitivt og indholdsrigt PIM system, der bl.a. differentierer sig fra sine konkurrenter ved både at have en dedikeret Windows skrivebordsklient og en webbaseret klient. Perfion kan hostes på egen server, men tilbydes også som en SaaS løsning, hvor infrastrukturen hostes i skyen. SaaS løsningen garanterer bedst performance og oppetid, samt fjerner behovet for drift og vedligehold.

Du kan læse mere om hvorfor I bør vælge et PIM system og hvilken værdi det kan skabe i jeres virksomhed.

Fordelene ved Perfion

Stor fleksibilitet og fuld konfigurerbart PIM system
Effektiv sprogstyring
Katalog generering og rapport designer
Fleksibelt dashboard med dagens overblik
Stærk web API
Effektiv vedligeholdelse af produktdata
Strømlinet brugerworkflows til databerigelse
Fuldt ud skalerbart
Vidste du at WEXO er
certificeret Perfion partner?
- Det er din garanti for, at dit PIM-projekt er i de bedste hænder
Perfion Solution Partner

Hvilke virksomheder får glæde af Perfion?

Typisk vil virksomheder med et ønske om større fleksibilitet, og fuldstændig konfigurerbarhed vælge Perfion.

Har man behov for at integrere f.eks. Business Central, eller et utal af andre ERP-systemer, DAM systemer, WMS eller lignende, så er Perfion det rette valg.

Perfion PIM kan tilpasses ethvert scenarie og kan opbygges direkte til jeres organisations behov.

Bruger workflowet omkring databerigelse er i høj grad strømlinet igennem den dedikerede skrivebordsklient.

Har I rigtigt mange produktfelter, er Perfion også et godt valg, da de kan være svære at overskue i udelukkende webbaserede systemer.

Har I behov for at producere publikationer, så er Perfion en af de få udbydere som tilbyder en indbygget rapportdesigner, der kan benyttes til at bygge publikationer som f.eks. prislister eller produktblade. Disse kan i øvrigt integreres med f.eks. jeres ERP-system.

Perfion kan her håndtere mange millioner produkter. Så har I behov for skalerbarhed, er Perfion et rigtigt godt valg af PIM system.

Skrivbordsklient

Perfions dedikerede Windows skrivebords-klient er en af systemets helt store forcer, som modsat rent webbaserede systemer, giver mulighed for nogle mere strømlinede arbejdsgange.

Det er muligt at skabe sig et klart overblik over sine stamdata, i fuldt konfigurerbare sektioner, som er skræddersyet direkte til det scenarie, de enkelte brugere har behov for.

Dette betyder også, at ting som katalogstyring til jeres salgskanaler, kan klares ved simpel drag-and-drop funktionalitet, og oversættelser f.eks. kan ske i en overbliksvisning.

Shopware webshop
Shopware shopping world

Sprogstyring

Det kan være rigtigt svært at styre de lokaliserbare data, når mængden af salgskanaler øges, og det kan ofte være en hæmsko for vækst.

Lokaliserbare data styres nemt fra Perfion klienten, og den indbyggede import/export funktionalitet gør det hurtigt at masseopdatere store mængder produktdata på en gang.

Det er især værdifuldt hvis I samarbejder med oversættelsesbureauer og skal have indlæst store mængder af oversatte tekster.

Katalogstyring

Det er ofte nødvendigt at styre kataloger til mange forskellige brugsscenarier. Det kan f.eks. være marketing kampagner, e-commerce kategorier, print eller kvalitetssikring.

Styring af kataloger i Perfion er meget intuitivt og brug af f.eks. ”split-screen” visning, gør det legende let at flytte produkter rundt i de kataloger, man arbejder med.

Perfions konfigurerbare sektioner gør også, at det er nemt at opbygge applikationen, så den passer med de områder, man ønsker at dække.

Shopware webshop
Shopware webshop

Dashboard

Dashboards i Perfion er en stærk feature, der lader dig definere præcis, hvilke parametre du ønsker overblik over.

Det kunne eksempelvis være at få vist hvor mange produkter, der er på lager men ej frigivet til jeres salgskanaler, eller hvor jeres produkter er i berigelsesprocessen.

Fleksibiliteten i disse dashboards gør, at virksomhedens nøgleparametre kan visualiseres, præcis så det passer til jer.

Integrationer og Perfions åbne API

Når man har Perfion, er der mulighed for at benytte deres åbne web API. Dette API kan bruges til alle former for integrationer, både standard, men også skræddersyede integrationer til de systemer I har behov for.

Ydermere tilbyder Perfion også et såkaldt e-commerce API, som f.eks. kan benyttes sammen med Perfions standard ”connectors” til mange benyttede e-commerce systemer. Der er således ikke nogen særlige begrænsninger, når det kommer til systemintegrationer, uanfægtet om det er ERP, e-handel, dam, warehouse m.m.

Shopware webshop
Shopware webshop

Rapport opbygning i Perfion

I Perfion kan der opbygges skabeloner for rapporter, som f.eks. bruges til produktion af printmateriale med prislister og produktkataloger. Når man i Perfion opbygger sine kataloger, som nævnt i ovenstående afsnit, skal der få klik til at generere printmateriale, med de produktinformationer et katalog indeholder.

Det er også muligt at trække data fra eksterne systemer som f.eks. et ERP-system, såfremt man har behov for at kunne generere prislister med kundespecifikke priser. Rapport funktionaliteten strækker sig i øvrigt så langt, at man kan lave skræddersyet kode, der arbejder med produktkataloger. Det betyder, at der er meget få begrænsninger i, hvilken funktionalitet man tilføjer til sine kataloger; det kunne f.eks. være generering af fil/medie pakker - noget der i øvrigt også kan automatiseres.

Vedligehold af stamdata i Perfion

Perfion benytter sig af et væld af funktioner, som reducerer risikoen for fejlindtastninger samt øger hastigheden af dataindtastning. Et eksempel på dette kunne være nedarvning af data i produkt/variant hierarkier. Såfremt varianter deler identisk information med sit hovedprodukt, er der ikke nogen grund til at skulle vedligeholde dette på alle varianter (og sprog).

Det er i Perfion muligt på feltniveau at definere om produkter skal nedarve informationer. Dette betyder, at risikoen for fejl på tværs af varianter er fjernet, og tidsforbruget formindsket betragteligt.

Det er faktisk også muligt at indkode helt specifikke regler for indtastningsmønstre, eller definere værdier der skal være globalt unikke, for i så høj grad som muligt, at sikre imod fejlagtige data.

Perfions fleksible brugerstyring gør i øvrigt også, at det er muligt at begrænse brugergrupper til dele af stamdatafelterne, så det kun er de rette interessenter/specialister, der kan behandle data, der er relevant for dem.

Skulle uheldet dog alligevel være ude, og data fejlagtigt overskrevet, indeholder Perfion også en versioneringsmotor, hvor man hurtigt kan vende tilbage til tidligere datapunkter i produktets historik.

Vil du høre mere?
eller
Tak for din besked - du hører fra os ASAP
Oops! noget gik galt, venligst prøv igen
Ronni Hansen
Senior PIM-konsulent
WEXO
44 12 40 14