PIM system

Et PIM system understøtter jeres virksomheds mål om at kunne levere relevant, tillidsvækkende og indsigtsfuldt produktdata til jeres kunder på tværs af kanaler, relevante systemer, samt samarbejdspartnere. Solid håndtering af produktdata, er i de fleste brancher et vigtigt konkurrenceparameter. Kundernes købsbeslutning influeres kraftigt af rigt og korrekt produktindhold. Faktisk viser det sig, at 25% af dem som forlader en webshop uden at købe, gør det fordi de mangler information.

Vi møder alt for ofte et scenarie, hvor ejerskabet over produktdata er fragmenteret i organisationen og i øvrigt opbevares på enkeltpersoners computere. Udtræk af disse data til salgskanaler som f.eks. webshoppen vil som regel være tidskrævende og fejlbehæftede. 

Hos WEXO arbejder vi tæt sammen med vores kunder om at få det maksimale ud af deres PIM system, og vi er godt hjulpet af vores 360 graders erfaring, i forhold til bl.a. udvikling af e-commerce løsninger og alle de dertilhørende integrationer.

Med et professionelt PIM system får I bl.a. følgende fordele:

Færre fejl og kortere procestid for håndtering af produktdata
Høj ensartet datakvalitet på tværs af alle salgskanaler
Bedre samarbejde med jeres dataleverandører
Effektiv berigelse af produktdata til brug i alle organisationens processer
Lavere omkostninger for produktdatahåndtering
Ét samlet sted at arbejde med produktdata
Tracability; du ved hvem der har ændret data, hvem der kan ændre data, og hvornår data er ændret
ERP integrationer - WEXO
Automatisk databerigelse af produkter
Rådgivning om e-handelsløsninger - WEXO
Hurtigere time-to-market med strømlinet dataflow
Hosting af e-handelsløsninger - WEXO
Spar mange arbejdstimer på dataarbejde

Få en høj ROI med et PIM system

Der er rigtigt mange positive effekter ved at implementere et PIM system i et kompliceret produktdata landskab; Størst af alle, er mindskning af langsommelige manuelle opgaver, og minimering af fejlbehæftet data.

I vil få øget værdien af jeres data, hvor fejlbehæftet data reduceres kraftigt. Samtidig skal produktdata kun opdateres ÉT sted og ikke længere på forskellige salgskanaler, der tidligere gav langsommelige og ineffektive manuelle processer omkring jeres produkt stamdata. Det slipper I alt sammen for med en PIM løsning, der med garanti vil skabe betydelig værdi i jeres virksomhed.

Sikring af ensartet og korrekt produktdata
Centraliseret database for kvalitetssikring af data
Mindre support-arbejde ifm. produktforespørgsler fra kunder og forhandlere
Nem og centraliseret styring af produktdata og metadata som fx SEO informationer, som nemt kan administreres og nedarves på produktfamilier og varianter
Nem og centraliseret håndtering af multible kanaler som fx online markedspladser og samarbejdspartnere
Simplificering af manuelle processer
Strømlinet dataflow der fordrer til yderligere vækst
Nemmere håndtering af produktberigelse på tværs af aktører og landegrænser
Informationer kan synkroniseres til PIM systemet fra eksterne kilder som fx ERO og WMS
God processtyring for produktets komplethedsgrad og klargørelse til salg
"

Ved hjælp af PIM systemet kan I automatisere indsamling, berigelse og distribution af produktinformationer. Det sparer jer tid og penge, samtidig med at omsætningen typisk stiger.

"
Ronni Hansen, Senior PIM konsulent - WEXO

Få effektiviseret berigelsen af produktdata

Berigelse af produktinformationer involverer flere medarbejdere fra fx indkøb, marketing og produktdataspecialister i virksomheden. Ofte er der også behov for ekstern assistance til fx oversættelser af produktdata eller leverandører, der selv vedligeholder deres stamdata. Disse aktører befinder sig ikke nødvendigvis i samme bygning, i samme land eller sågar kontinent; Dette besværliggør strømliningen af produktinformationerne, og det er her et PIM-system kommer til sin ret.

Shopware webshop
Shopware shopping world

Hurtigere time-to-market

Strømlining af produktinformationsprocesserne hjælper jer med at oprette stabile forbindelser til eksterne salgskanaler som f.eks. ERP, Point of service, e-commerce, DAM, CMS mm.
I får hermed en central strying af produktets rejse ud på disse kanaler og sikrer up-to-date data og en hurtigere time-to-market.

Automatisk produktberigelse

Det kan ofte være et meget stort manuelt arbejde at berige produkter med store mængder billeder, videoer, brugermanualer, tekniske dokumenter, godkendelser og meget andet materiale tilhørende produkter. I PIM systemer er det f.eks. muligt at automatisere disse processer, således arbejdsgange standardiseres, og tidsforbruget mindskes. Der kan altså bygges customiserede jobs, der automatisk kan matche førnævnte dokumenter, med tilhørende produkter; eller sågar generere f.eks. produktblade automatisk, og efterfølgende berige produkter med disse, uden manuelt arbejde. Nogle virksomhedstyper har også behov for generering af streg eller QR-kodebilleder ud fra data angivet eller synkroniseret til PIM; en sådan proces kan også automatiseres, uden menneskelig involvering.

Shopware webshop

Få stor gevinst i forretningen med et PIM system

At få struktureret sine produktinformationer giver en stor gevinst i tidsforbrug, fejlreduktion og generel effektivisering. Ofte opdager de virksomheder, der benytter PIM også det enorme potentiale der er, ved at have sin data til rådighed i et velstruktureret og ordnet format, som i øvrigt kan læses via standard API’er.

Vi har set et utal af skræddersyede og automatiserede PIM integrationer, og for at tage et udsnit:

Produktfeeds fra PIM systemet til feed management platforme, Google shopping, Amazon, I-papers m.fl.
Prismatching integrationer
Oversættelses integrationer
Notifikationer til eksterne systemer
Integrationer til DAM
Integrationer til lagerterminaler eller kassesystemer
Integrationer til produktkonfiguratorer
Automatisk grupper og kategorisering af produkter
Generering af GS1 stregkoder el. QR-koder og indlæsning i PIM
Vil du høre mere?
eller
Tak for din besked - du hører fra os ASAP
Oops! noget gik galt, venligst prøv igen
Ronni Hansen
Senior PIM-konsulent
WEXO
44 12 40 14