PIM case: Produktdata i international virksomhed

Sådan håndterer du store mængder data og internationalt salg

Virksomheder som opererer i mange forskellige lande møder ofte udfordring med et voksende behov for at kunne vedligeholde stamdata på flere sprog og salgskanaler. Mængden af data der skal vedligeholdes, øges nemlig med en faktor af den mængde lande, der opereres på.

Har I tidligere drevet forretning på et enkelt land med f.eks. 10.000 produkter og 40 datapunkter, skal der vedligeholdes 400.000 felter.

Tilføjelse af et enkelt land vil fordoble denne mængde felter til 800.000, hvorfor det hurtigt kan blive uoverskueligt og tidskrævende, ikke at have en centraliseret tilgang til sin produktdata, som I vil få med et PIM system.

Det kan være, at virksomheden er begyndt at sælge produkter på f.eks. Zalando, og ser en fordel i at differentiere sine salgstekster på netop denne platform.

Andre platforme som f.eks. Amazon, har stramme krav til hvilke information, der skal være til rådighed, hvorfor dette skal tilknyttes de enkelte produkter. Det giver derfor en naturlig forøgelse af data, og denne manøvre vil ofte skulle foretages gentagende gange for at bibeholde sin konkurrencedygtighed.

Data på flere lande og salgskanaler

En af de helt store forcer ved brugen af et PIM system, viser sig rigtigt hurtigt, når der er behov for at oversætte produktdata, eller differentiere data på forskellige salgskanaler.

Hvis man er vant til at vedligeholde sin data i enten Excel dokumenter, ERP eller et e-commerce system, er der ofte flere udfordringer man står overfor, når produktdata skal opdateres.

Nedenfor er der flere eksempler på hvorfor PIM giver stor værdi i det daglige arbejde med produkterne, både ved salg på det danske marked men ikke mindst, når man har salg til flere lande.

Vedligehold af relateret data

Mange virksomheder har relateret data på produkterne, som kan være tidskrævende at vedligeholde uden et PIM system. Det kan f.eks. være produkter, der har tilknyttet nogle specielle Features, Bulletpoints, Forhandlerinformationer, Leverandørinformationer, som alle har behov for at blive oversat til en sprogvarieret salgskanal. Her er der en stor tidsbesparelse I at kunne vedligeholde enkeltstående entiteter hver for sig i et PIM system, frem for at skulle vedligeholde denne type information direkte på et produkt.

Differentierede datapunkter

Det er ofte en fordel at kunne differentiere sin produktdata imod de forskellige salgskanaler, forhandlere eller samarbejdspartnere. I et PIM system, skal der få klik til at tilføje nye domænespecifikke datapunkter, som efterfølgende kan benyttes på relevante kanaler.

Er man vant til at vedligeholde mange Excel ark til aftagere af sine data ved man, at det hurtigt kan blive uoverskueligt at administrere, når mængden af datapunkter stiger, sideløbende med mængden af interessenter, som ønsker at modtage denne data. Her kan et PIM system være en stor hjælp, både til at opnå et overblik over hvilke data, der rent faktisk eksisterer på sine produkter, men også kategorisering af denne data, samt fokuserede visninger til de rette personer i organisationen.

Lynhurtige masseopdateringer

Der kan være mange forskellige årsager til, at man har behov for at masseopdatere sin produktdata. En gængs use case er f.eks. samarbejdet med oversættelsesbureauer. At få oversat produktdata ved eksterne specialister, og opdatere sin produkt stamdata er en hurtig opgave når der benyttes et PIM system, og noget der kan gøres med en simpel eksport / import funktionalitet.

En anden ofte nævnt case kunne være opdatering af produktdata eller produkttekster pga. nye udstukne love og regler. Det kan være en meget langsommelig opgave at gennemgå alt produktdata og rense / opdatere det med yderligere information, og samtidigt skabe sig et overblik. Her kan både dybe filtreringsmuligheder og import / eksport funktionalitet i PIM, gør sådanne ændringer til en langt mindre opgave og bekymring.

Omstilling til flere salgskanaler og lande

Det kan en rigtig dyr og tidskrævende opgave, at omstille sig rent datamæssigt til nye lande / salgskanaler. Ofte overses det, at det ikke udelukkende er produkt stamdata, der skal opdateres, men også de tekniske komponenter. I et PIM system er tilføjelse af f.eks. et nyt sprog, kun et par klik væk. Her er det også en enorm fordel, at datastrukturen for jeres produktinformationer følger et prædefineret skema, som I har bestemt, dvs. at berigelsen af sådanne data, er ”business as ususal”. Denne øvelse er uden PIM ofte en kompliceret jongleren med mange datakilder, i systemer som ikke er bygget til denne slags arbejde, hvilket kan være til stor frustration.

Brugen af et PIM system giver en kæmpe fordel, hvis I har ambitioner om at udvide jeres salgskanaler, da omstillingen, lige som produktdata, er strømlinet og ensartet. Rent økonomisk er der penge og tid at spare, og ligeledes mindskes risikoen for fejlagtige data i denne omstilling betydeligt. Det er også værd at bemærke, at en forøgelse af omstillingshastigheden også gør det muligt at få sine varer på markedet uden unødigt forsinkelser.
Muligheden for at kunne separere informationsklumper i PIM, gør det lynhurtigt at vedligeholde data på tværs af sprog og reducerer de fejl der ellers er uundgåelige når man manuelt skal vedligeholde store datamængder.

Vil du høre mere?
eller
Tak for din besked - du hører fra os ASAP
Oops! noget gik galt, venligst prøv igen
Ronni Hansen
Senior PIM-konsulent
WEXO
44 12 40 14