Konverteringsoptimering

En moderne e-købmand har et konstant fokus på at udvikle sin webshop, og herunder i særdeleshed sin konverteringsrate. Den intelligente e-købmand, der ønsker at beskytte sin omsætning, vælger at udvikle med baggrund i en statistisk analyse, af hvorvidt den nye funktion konverterer bedre end den gamle. Denne metode kaldes også for at afvikle A/B splittest af nyudvikling.

WEXO besidder en samlet viden fra vores mange gennemførte Magento projekter, og fra undersøgelser foretaget af en lang række danske og udenlandske konverteringseksperter. Med udgangspunkt i din webshop og din branche, vil vi anbefale dig en række oplagte konverteringsoptimerings forslag, som beviseligt har optimeret konverteringsraten hos andre webshops.

Splittest forløbet

Med udgangspunkt i en analyse bliver der lagt en handlingsplan for optimeringen

Redesign af den valgte ændring og teknisk implementering

Der opsættes A/B splittest på de nye tiltag

'Vinderen' implementeres som den permanente løsning på webshoppen

Case

Banner blindness er et begreb bl.a. testet af Amazon.com, som betyder at brugerens underbevidsthed automatisk filtrerer budskaber på webshops fra, der er indpakket som en traditionel avis- eller webannonce, med synlige rammer, stærke farver og bevægelse som et flashbanner. Vi testede dette for en af vores kunder og resultatet blev, at en forside med ét budskab på bannerplaceringen, hvor designet er indlejret i webshoppens generelle designlinje bød på en stigning i konverteringsraten på hele 11% fra 3.27% til 3.65%.

 

6000 besøgende blev sendt igennem testen før resultatet nåede en statistisk validitet på 95%.

optimering
Har du en idé du gerne til teste eller vil du gerne have inspiration til hvad der skal testes? Kontakt os for en uddybende gennemgang af mulighederne.
Top